Photography by Bert

LET OP ! De kwaliteit van mijn foto’s op deze Website wijkt af van de werkelijke kwaliteit !

LET OP! Afhankelijk van uw Internet verbinding en/of snelheid kan het inladen van de foto's even duren dit i.v.m. de bestandsgrote van de foto's.

LET OP! Alle logo's en foto's binnen deze site zijn eigendom van www.photography-by-bert.nl (C) 2005.

LET OP! Toch foto's en logo's "PLUKKEN" van het internet of van deze website? Dan hoop ik dat u weet dat dit in strijd is met het auteursrecht/wet, en dit een strafbaar feit is.

LET OP! Op al mijn werkzaamheden, diensten en leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de "Fotografenfederatie" zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 147/2003.

10 GEBODEN (Bron : Stichting BURAFO & FOTOGRAFENFEDERATIE)

1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.

2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.

3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto..

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als u niet weet wie de maker is.

7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.

8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.